Trigonometri

Jual Buku Trigonometri oleh Herry Agus Susanto & Eko Rini Prasetyowati


Oleh Herry Agus Susanto & Eko Rini Prasetyowati

Eceran
Rp 99.000
Tambahkan
** Publikasi digital hanya dapat dibaca dari e-reader Gramedia Digital
Deskripsi
Detail
Ulasan Anggota
GoodReads
Tanggal rilis: 14 January 2020.

"Ada dua macam satuan sudut yang digunakan untuk mengukur sudut, yaitu derajat dan radian. Mula-mula kita membagi lingkaran menjadi 360 buah dengan sudut pusat yang sama besar. Sebuah sudut pusat itulah yang digunakan untuk mengukur besarnya suatu sudut yang dinamakan satu derajat dan diberi lambang 1°. Satu radian adalah besarnya sudut dalam lingkaran yang menghadap busur yang sama panjang dengan jari-jarinya. Sudut satu radian ditulis 1 rad.

Buku Trigonometri ini terdiri dari Sembilan Bab. Pada Bab pertama hingga ketiga dipaparkan mengenai satuan sudut, fungsi trigonometri dan identitas trigonometri. Pada Bab keempat hingga keenam dipaparkan mengenai penjumlahan, pengurangan dan perkalian; pemakaian trigonometri dan grafik fungsi trigonometri. Pada Bab ke tujuh hingga ke Sembilan dipaparkan mengenai persamaan dan pertidaksamaan, limit fungsi trigonometri dan dalil de moivre.

Dalam kajian yang komprehensif ini, penulis memaparkan penjelasan yang mendalam dan lengkap mengenai semua hal terkait trigonometri, dimulai dari satuan sudut, fungsi dan identitas trigonometri, operasi hitung dalam trigonometri, pemakaian trigonometri, grafik fungsi, persamaan dan pertidaksamaan, limit fungsi, hingga Dalil De Moivre."

Bahasa : Indonesian
Negara : Indonesia
Penerbit : Deepublish
Penulis : Herry Agus Susanto & Eko Rini Prasetyowati
Jumlah halaman : 139
Ulasan Anggota
Belum ada ulasan untuk edisi ini.
© 2010 - 2020 All Rights Reserved. Gramedia Digital is a registered trademark of Gramedia Digital Nusantara.
Memuat...
Memuat...